0 1 2 3 3

Faust

Finanční a účetní systém.

Majetek - evidence majetku - odepisování, evidence atd., přímé napojení na účetnictví.

Student - evidence studentů - primárně určeno pro střední školy s různými nádstavbovými aktivitami. Předpisy a platby školného, přímé napojení na finanční evidenci a účetnictví. Výkazy pro zdr. pojišťovny atd.

Infooffice Connector - propojení mzdového systému firmy Infoofice na účetnictví FAUST.